• ALIMENTY

  Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych, jego istota polega na „dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania” osobie uprawnionej (np. małżonkowi, dziecku). Obowiązek alimentacyjny jest najczęściej określany mocą wyroku sądowego, bądź też ugody zawartej przed sądem, ale możliwe jest także zawarcie umowy określającej zasady realizacji obowiązku alimentacyjnego pomiędzy zainteresowanymi.
  Więcej
 • OBSŁUGA SPÓŁEK

  Zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą liczyć się z mnóstwem pułapek prawnych i administracyjnych, które pojawiają się w związku z ich uczestnictwem w obrocie gospodarczym. Problemy z uzyskaniem zapłaty za fakturę, niezrozumiałe, urzędowe pisma, konflikt prawny z pracownikiem lub konieczność wsparcia prawnego w kontaktach z kontrahentami to codzienność każdego przedsiębiorcy.
  Więcej
 • ROZWODY

  Niezależnie od przebiegu sprawy rozwodowej, a szczególnie tego czy rozstanie ma charakter łagodny i wolne jest od złych emocji i wzajemnego sobie dokuczania, czy też jest „gorąco”, małżonkowie zaciekle walczą wszystko a w powietrzu unosi się przemożna chęć postawienia na swoim przez każdą ze stron, pomoc profesjonalisty jest niezbędna. Poziom emocji i przeżyć rozwodzących się małżonków, nieuniknione poczucie straty, wyrzuty sumienia, pytanie „dlaczego” przyrównywane są w psychologii do tych jakie towarzyszą utracie najbliższych, czy nawet śmierci bliskiej osoby.
  Więcej

Rzetelny Prawnik

Z INWENCJĄ SKUTECZNA ZAANGAŻOWANA

 • NALEŻNOŚCI

  Kiedy możesz żądać zapłaty? Domagać się płatności możemy, gdy upłynie już umówiony (najczęściej oznaczony w umowie, lub na zamówieniu termin płatności) tzn; w momencie kiedy płatność staje się wymagalna. Początkowo warto grzecznie się przypomnieć, potem można przesyłać monity pisemne. Jeśli to nie skutkuje trzeba wystosować Przedsądowe wezwanie do zapłaty, co otwiera drogę do dochodzenia należności na drodze sądowej.
  Więcej
 • PRAWO PRACY

  Kancelaria prowadzi obsługę i wspiera prawnie zarówno pracodawców jak i pracowników. Udzielamy krótkich porad prawnych w sprawach związanych z zatrudnieniem, przygotowujemy umowy o pracę, opracowujemy zapisy/umowy dotyczące zakazu konkurencji.
  Więcej
 • SPADKI

  Jeśli jesteś spadkobiercą ustawowym, czy to z pierwszego czy tez drugiego kręgu uprawnionych) a więc żoną/ mężem spadkodawcy lub osobą spokrewnioną ze spadkodawcą (np. syn, córka, wnuki, rodzice), a spadkobierca sporządził testament i w jego treści pominął cię zapisując cały swój majątek innym spadkobiercom ustawowym bądź tez innej/innym obcym osobom, jesteś uprawniony do zachowku tj: do uzyskania od spadkobierców sumy pieniężnej stanowiącej ½ bądź 2/3 wartości udziału w spadku, który otrzymałbyś gdybyś dziedziczył z ustawy.
  Więcej