Jeśli już wiesz, że to koniec Twojego małżeństwa, bo oznajmił/a Ci to Twoja żona/ Twój małżonek, albo to Ty podjęłaś / podjąłeś taką decyzję niezbędne jest zajęcie się formalna stroną sprawy.

Niezależnie od przebiegu sprawy rozwodowej, a szczególnie tego czy rozstanie ma charakter łagodny i wolne jest od złych emocji i wzajemnego sobie dokuczania, czy też jest „gorąco”, małżonkowie zaciekle walczą wszystko a w powietrzu unosi się przemożna chęć postawienia na swoim przez każdą ze stron, pomoc profesjonalisty jest niezbędna. Poziom emocji i przeżyć rozwodzących się małżonków, nieuniknione poczucie straty, wyrzuty sumienia, pytanie „dlaczego” przyrównywane są w psychologii do tych jakie towarzyszą utracie najbliższych, czy nawet śmierci bliskiej osoby.

Z winą czy bez winy?

Trzeba zadecydować, czy żądasz orzekania o winie, czy też jest możliwość szybkiego i „kulturalnego” rozstania na wcześniej uzgodnionych między stronami warunkach. Jeśli z małżeństwa są dzieci zachodzi konieczność uregulowania ich przyszłości, w szczególności z którym z rodziców będą mieszkać, jak będzie wysokość alimentów koniecznych na zabezpieczenie ich utrzymania, w jakim wymiarze będą odbywały się kontakty z dziećmi tego z rodziców, który z nimi nie zamieszkuje itp. Równie istotne są kwestie związane z ustaleniem, kto pozostanie we wspólnym mieszkaniu i czy drugi z małżonków się wyprowadzi. Z tym związana jest kwestia podziału majątku zgromadzonego przez małżonków, który w wyjątkowych wypadkach może być dokonany przez sąd już na etapie orzekania o rozwodzie. Jeśli nie ma takiej możliwości, bo strony nie potrafią się porozumieć co do warunków podziału, niezbędne będzie przeprowadzenie w przyszłości odrębnego postępowania o podział majątku wspólnego

Kiedy zwrócić się o pomoc do kancelarii?

Dobry mecenas, który posiada doświadczenie w sprawach rozwodowych potrafi ocenić jakie są szanse na osiągnięcie zamierzonych celów, ale także potrafi jasno i szczerze przedstawić klientowi bezzasadność podejmowania pewnych czynności, które nie przyniosą oczekiwanych efektów, a mogą jedynie przyczynić się do przedłużenia postępowania i zwiększenia jego kosztów.

W pracy zawodowej, a szczególnie w sprawach tak delikatnej materii jak sprawy rozwodowe staram się w jak najszerszy sposób wspierać klienta, zarówno w zakresie merytorycznym jak i psychologicznym. W mojej ocenie bardzo ważna jest komunikacja z klientem, tak aby rozumiał dlaczego w sprawie podejmuję takie a nie inne czynności i aby klient mógł w sposób świadomy współdecydować o kierunku i przebiegu postępowania rozwodowego. Jestem aktywnym pełnomocnikiem, który dąży do pełnego zabezpieczenia interesów klienta.

Odpowiadam na pytania i wątpliwości o charakterze formalno – prawnym i staram się aby klient czuł, że ma nie tylko dobrego mecenasa w todze, ale i przychylnie do siebie nastawioną osobę, która wspiera go w tym trudnym momencie życia.