Specjalizacja

 • Obsługa spółek
  Zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą liczyć się z mnóstwem pułapek prawnych i administracyjnych, które pojawiają się w związku z ich uczestnictwem w obrocie gospodarczym.  Problemy z uzyskaniem zapłaty za fakturę, niezrozumiałe, urzędowe pisma, konflikt prawny z pracownikiem lub konieczność wsparcia prawnego w kontaktach...
 • Prawo pracy
  Kancelaria prowadzi obsługę i wspiera prawnie zarówno pracodawców jak i pracowników. Udzielamy krótkich porad prawnych w sprawach związanych z zatrudnieniem, przygotowujemy umowy o pracę, opracowujemy zapisy/umowy dotyczące zakazu konkurencji. Reprezentujemy także klientów w postępowaniach sądowych: dochodzenia należności pracowniczych (wynagrodzenia, nagrody, odprawy) odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o...
 • Dochodzenie należności
  Kiedy możesz żądać zapłaty? Domagać się płatności możemy, gdy upłynie już umówiony (najczęściej oznaczony w umowie, lub na zamówieniu termin płatności) tzn; w momencie kiedy płatność staje się wymagalna. Początkowo warto grzecznie się przypomnieć, potem można przesyłać monity pisemne. Jeśli to nie skutkuje trzeba wystosować Przedsądowe wezwanie do zapłaty, co...
 • Spadki
  O ty, że jesteśmy „potencjalnym” spadkobiercą dowiadujemy się w różnych momentach, czasem już w chwili śmierci spadkodawcy, czasem po dłuższym czasie, najczęściej w zależności od naszych relacji, a szczególnie stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. „Potencjalnym” ponieważ spadkobierca, czy to ustawowy czy to testamentowy może odrzucić spadek i wtedy jest traktowany jakby nie...
 • Alimenty
  Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych, jego istota polega na „dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania” osobie uprawnionej (np. małżonkowi, dziecku). Obowiązek alimentacyjny jest najczęściej określany mocą wyroku sadowego, bądź też ugody zawartej przed sądem, ale możliwe jest także zawarcie umowy określającej zasady realizacji obowiązku alimentacyjnego pomiędzy zainteresowanymi....