Kancelaria prowadzi obsługę i wspiera prawnie zarówno pracodawców jak i pracowników. Udzielamy krótkich porad prawnych w sprawach związanych z zatrudnieniem, przygotowujemy umowy o pracę, opracowujemy zapisy/umowy dotyczące zakazu konkurencji.

Reprezentujemy także klientów w postępowaniach sądowych:

  • dochodzenia należności pracowniczych (wynagrodzenia, nagrody, odprawy)
  • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
  • sprostowanie treści świadectwa pracy
  • i inne