Zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą liczyć się z mnóstwem pułapek prawnych i administracyjnych, które pojawiają się w związku z ich uczestnictwem w obrocie gospodarczym.  Problemy z uzyskaniem zapłaty za fakturę, niezrozumiałe, urzędowe pisma, konflikt prawny z pracownikiem lub konieczność wsparcia prawnego w kontaktach z kontrahentami to codzienność każdego przedsiębiorcy.

W ramach współpracy kancelaria oferuje między innymi:

  • tworzenie spółek prawa handlowego (sp. z o.o, sp. akcyjna, sp. jawna itd.)
  • bieżącą obsługę korporacyjną spółek (posiedzenia zarządu, zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze)
  • reprezentowanie interesów Klienta przed sądami, urzędami i innymi władzami oraz organami
  • sporządzanie i opiniowanie treści umów, regulaminów, statutów itp.
  • pomoc w rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu działalności gospodarczej
  • sporządzanie opinii prawnych
  • windykację należności (przedsądowe dochodzenie należności, ugody, reprezentacja w postępowaniach sądowych o zapłatę)

 

Stała obsługa prawna dla firm jest rozwiązaniem efektywnym kosztowo i czasowo.